Вторична загуба

Sharing is caring!

Когато загубите завинаги близък човек, усещането е всепоглъщащо. Отразява се на ежедневието ви, на дейностите ви. Болката е способна да погълне цялото ви внимание. С времето интензитетът на тъгата може да не е толкова силен, както в началото, но в живота ви се промъкват други усещания, не по-малко страшни и не по-краткотрайни. Сякаш загубата на човека се отразява не само в липсата му, но и в появата на “празни петна” в живота ви. Те са известни като вторична загуба не защото се появяват след основното събитие, а защото са следствие от него.

Когато осмислите, че е възможно да изпитате усещане за загуба не само на човека, но и в други аспекти на живота си, е възможно по-лесно да идентифицирате чувствата си и да осъзнаете тъгата си.

Най-лесно се назовават конкретни обективни неща: загуба на имот, загуба на бизнес, загуба на финансова сигурност, загуба на доходи. По-трудно се разпознава загубата на идентичност. Подобни примери са:
– загуба на свързаност – когато сме загубили съпруг/съпруга, родител, пряк роднина;
– загуба на ролята на обгрижващ;
– загуба на изпълнявана досега дейност/роля – ролята на съпруг, родител;
– загуба на самоувереност.

Макар и не често срещана, се преживява и загубата на различни вярвания:
– загуба на вяра в религията/убежденията/вярванията;
– загуба на вяра в бъдещето;
– загуба на мечтите/целите, поставени или изпълнявани заедно с човека, който си е отишъл;
– загуба на усещането за смисъл, споделян досега с човека.

Смъртта/загубата може да доведе до силна подкрепа или пълна изолация в социалната общност, в семейството, сред приятелите. Възможно е до вас да останат хора, за които не сте очаквали, а тези, към които сте таили надежда, че няма да ви изоставят, да го направят. Това също води до редица вторични загуби:
– отдалечаване/загуба на приятели, които не ви оказват подкрепа;
– отдалечаване/загуба в семейството, когато смъртта е причинила редица конфликти;
– загуба на контактике с приятелите/роднините на починалия;
– загуба на принадлежност към група, общност – ако се налага да се преместите другаде в резултат на събитието.

С напредване на времето се появяват и други, не по-малко болезнени загуби:
– загуба на спомени, свързани с човека, понеже избледняват;
– загуба, свързана с вещите на човека, които подарявате, продавате, изхвърляте;
– загуба, свързана с липсата на различни събития (годишнини, рождени дни);
– загуба, свързана с това да научите неизвестни досега, неприятни факти за починалия.

Когато се запознаете с различните проявления на вторичната загуба, ще сте наясно, че е нормално, колкото и да е тежко и трудно за преодоляване. За да изпитате тъгата и скръбта, е хубаво да разпознавате различните чувства и усещания, които ще ви съпътстват в ежедневието след загубата. Има редица способи, които могат да помогнат да преминете през това. Предимно са свързани с креативност, изкуство – писане, фотография, отдаване на любимото хоби.

Възможно е да минете през пет стадия след загубата на близък човек.
Първият е свързан с приемането на събитието и с приемането на произтичащите от това загуби – описани по-горе.
Вторият е скръбта – да си позволите да изразите мъката си.
Третият стадий отразява шокът от новината, отричането на случилото се. Той бива последван от четвъртия стадий: период на болезнен дискомфорт. Обикновено се случва, когато загубите съпруг, любим човек. Нужен е период на приспособяване към новият ви начин на живот, който не включва вече човекът, с който сте споделяли ежедневието си.
Приспособяването и организирането на дейностите в живота ви без човека, който сте загубили, е последния стадий, през който преминавате. Разбира се, той се случва, след като сте успели да отделите достатъчно време да скърбите и не сте подтискали чувствата си.

Терапията при загуба на близък човек обикновено акцентира само върху първоначалното събитие и по-рядко върху вторичните загуби, които могат дълго да се загнездят в съзнанието ви и да ви парализират в обикновени ситуации. Разпознаването им ви прави по-способни да търсите начини и способи да се справите с тях.